برای دریافت جدیدترین اخبار پست  الکترونیکی خود را وارد نمائید:

  استخدام نيروي کارآمد
فرم درخواست نیروی کار  

 

 

 

 
 خدمات  
bullet طراحی و  اجرای دستورالعمل ها و روش های حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )
bullet طراحی و اجرای دستورالعمل های سایر بخش های مالی
bullet ارائه خدمات حسابداری
bullet تهیه یادداشتهای مالی بعد از ترازنامه و تجزیه و تحلیل گزارشات مالی
bullet مشاوره مدیریت مالی
bullet مشاوره امور مالیاتی و بیمه
bullet برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت حسابداری
bullet آموزش مجموع قوانین مالیات های مستقیم
bullet حسابرسی عملیاتی
bullet تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی
 
 

 

 
 

اخبار


 
 

دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافيها
دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافيها


 

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺎﺗﺮواﺳﻨﺎد وﻣﺪارك
آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺎﺗﺮواﺳﻨﺎد وﻣﺪارك و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺎﻟﻲ وﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲﻣﻮﺿﻮع
تبصره 2 ﻣﺎده 95اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب 27/11/1380ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ


 

مهلت امضاء و ثبت نمونه جديد دفتر درآمد و هزينه مشاغل بند ب ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم
مهلت امضاء و ثبت نمونه جديد دفتر درآمد و هزينه مشاغل بند ب ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم


 

اصلاحيه ضوابط اجرايي
اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره «3» ماده «138» قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و الحاقي موضوع بند (ب) ماده «6» قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده«113» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382موضوع بخشنامه شماره2916/804- 211 مورخ 2/3/1383 سازمان امور مالياتي کشور


 

ابلاغیه
محل تشکیل جلسات اداره هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی


 

قابل توجه صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي
فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي


 

اطلاعیه بانک‌مرکزی درباره افزايش وام خريد مسکن
اطلاعیه بانک‌مرکزی درباره افزايش وام خريد مسکن


 

دریافت دوباره مالیات بر ارزش افزوده از یک کالا تخلف است
دریافت دوباره مالیات بر ارزش افزوده از یک کالا تخلف است


 

پرداخت قسطی مالیات بالای ۵ میلیون تومان
پرداخت قسطی مالیات بالای ۵ میلیون تومان


 

ابهامات تاسيس بانک اصناف
ابهامات تاسيس بانک اصناف


 

 

 

 

 

 

 


منشوراخلاقی : حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه مشتری
 

 

صفحه اصلی  l  مشخصات شرکت  l  فلسفه وجودی  l  زمینه فعالیت  l  اخبار  l  سوابق 
عضویت شرکتها
  l  منشور اخلاقی  l  نمودار سازمانی  l  مشاوره و خدمات  l  اتاق پایاپای  l  تماس با ما


 

Copyright © 2007 Pasargad Communication Expansion